31 års erfaring med
færdselsuheldsanalyser

DanCrash kombinerer den bedste teknologi med
best practice for valide rekonstruktioner.

DanCrash flytter til nye lokaler
Vi flytter fra Nystedvej 17A til Fyrrely 23, 7451 Sunds pr. 1. september. INFO
 

Ny medarbejder
DanCrash imødekommer nu den stigende efterspørgsel efter undersøgelser og rekonstruktion indenfor uoverensstemmelse mellem faktiske hændelse og det oplyste forløb. INFO
 

Finding Order in Chaos
The Manual of Collision Scene Evidence Bogen kan købes her
 

cdr_bosch

Finding-order-in-Chaos_frontpage

VI KAN:

Egne crashtest’s i vores hal eller i samarbejde
med Køreteknisk Anlæg

Udlæsning af crashdata mv. fra bilernes
airbagsstyrebokse

Scanning af køretøjer og uheldssteder i 3D
for akkurat og præcis sporsikkerhed

Måling af accelerationer op til 50 g

Eksperter i PC-Crash, PC-Rect, MADYMO
samt certificeret Bosch EDR-udlæsning

ER DU:
 • Privat

  Som almindelig borger med ringe eller ingen erfaring med retssystemet, står man ofte ’alene’ over for en sigtelse fra anklagemyndigheden ifm færdselsuheld med skade på køretøjer eller personer.

  DanCrash har ingen lægelige eller juridiske kompetencer, men kan beregne de dynamiske faktorer, der indgår.

  Føler du dig uretfærdigt behandlet kan vi ikke hjælpe dig direkte, men opfordrer dig til at rette henvendelse via advokat.

 • Advokat

  Er din klient tiltalt for overtrædelse af færdselsloven efter politiets hastighedsberegninger eller konsekvens-vurderinger grundet fejl eller mangler ved et køretøj?

  Mangler du en ’second opinion’ omkring de tekniske beregninger af eksempelvis hastigheder eller andet teknisk målbart?

  DanCrash beregner, som eneste firma i Danmark, med de nyeste teknologier (PC-Crash, PC-Rect og MADYMO) og kan dermed screene de tekniske beviseligheder.

 • Forsikringsselskab

  Forsikringsbranchen balancerer altid på et knivsæg, idet en tilskadekomst selvsagt skal medføre en erstatning - mens det samtidigt skal sikres, at hændelsen er sket uden fortsæt og med de følger, der påstås.

  DanCrash leverer såvel screeninger som erklæringer vedrørende færdselsuheld og andre mobile hændelser, og kan dermed bidrage til forbedring af selskabets vurderingsgrundlag.

 • Politi eller forsvar

  Politiet og Forsvaret har egne sagkyndige omkring færdselsuheld, men når særlige forhold gør sig gældende kræves der ofte specialviden, der ikke findes andre steder i Danmark end hos DanCrash.

  Ønskes der en uvildig undersøgelse, beregning eller analyse (fx ved påkørsel af personer eller ved særligt komplicerede sporafsætninger) eller rekonstruktioner, med en klar og forståelig fremstilling, kan DanCrash påtage sig opgaven.

  Dette gælder også ved andre typer af uheld, der kræver specialistviden for beregning af dynamiske faktorer.

  Vi kan desuden tilbyde undervisning og værktøjer.

 • Anklagemyndighed

  Anklagemyndigheden har ansvaret for en tilstrækkelig undersøgelse af en hændelse, og dermed enten at undlade tiltalerejsning eller forberede sagen til fremstilling for retten.

  Er der tvivl om et forhold, kan dette overlades til forsvareren at håndtere - men med risiko for, at man derved spilder alles tid og samfundets penge på en sag, der ikke burde være rejst.

  DanCrash leverer gerne en grundig teknisk vurdering, der kan indgå i anklagemyndighedens overvejelser.

Eksempler

På de følgende sider kan du læse seneste nyt om DanCrash samt tekniske artikler om vores virke. Vi opdaterer regelmæssigt med nyt omkring events, opgaver, deltagelser i arrangementer og viden omkring udredning.

 

Kursus

Der er for tiden ingen planlagte kurser.
Har I ønske om et specielt kursus,
er I velkommen til at kontakte os på
dancrash@dancrash.dk

kursusfoto-web

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os via vores KONTAKTFORMULAR
eller på telefon Tlf: +45 29 17 70 30

circle

Priser

Priser januar 2018

DanCrash har med virkning fra 22. januar 2018 ændret timeprisen til 1.875,00 kr.

Den mindre stigning skyldes den almindelige prisudvikling.

Dertil vil kørsel ikke længere fremgå af faktura som ½ timepris + kørselstakst, men alene som almindelig timebetaling.

Om os


jan
thomas jan henrik-159x160 jan

benny

Per Bo Hansen
Bilinspektør
+45 51 50 68 87


Læs mere om
Per Bo Hansen

Thomas Wind
Bilinspektør
+45 51 50 20 09


Læs mere om
Thomas Wind

Jan M. Hansen
Maskiningeniør
 


Læs mere om
Jan M. Hansen

Henrik Værø
Trafikplanlægger
+45 21 64 09 82


Læs mere om
Henrik Værø

Iaroslav Osadchyi
Ingeniør
 
 
 

Læs mere om
Iaroslav Osadchyi

Benny Thomsen
Uheldstekniker
+45 29 17 70 30


Læs mere om
Benny Thomsen