3D skanning

Skanninger af køretøjer og uheldssteder er den mest præcise form for dokumentation af objektive forhold, der kan foretages.

Der dokumenteres således med en nøjagtighed på ca. 2 mm. indenfor 40 meter fra skannerens placering i alle retninger

3d-1

På foto ovenfor til venstre ses en vej med omgivelser, hvor den sekundære kollision (efterfølgende kollision med en lysmast) var et afgørende tema. Ovenfor til højre ses 3D skanningen, hvor de implicerede køretøjer er placeret.

3d-2

I dette tilfælde skete der en kollision i et kryds, hvor vejene dels var kuperede, og oversigten hæmmet af bevoksning mv. Afgørende var blandt andet den gensidige sigt mellem sagens parter inden kollisionen.

Med hele ”landskabet” importeret i PC-Crash, kunne alle situationer (hvad-nu-hvis) gennemkøres med de respektive køretøjer, og det nøjagtige sted for mulig iagttagelse af det andet køretøj findes.

Vejen

3d-3

 

Vejens beskaffenhed kan have væsentlig betydning for køretøjernes bevægelser.

Det er derfor ikke uden betydning om der er sidefald svarende til et kurveforløb, eller lokale forsætninger medfører uventet reaktion fra køretøjet.

Med skannet i PC-Crash elimineres alle disse ”hvis’ er”, da køretøjet ved rekonstruktion påvirkes på samme måde, som det skete ved uheldet.

3d-4

Ovenfor ses til venstre et foto af en skade på en bil, og til højre samme udsnit af et skan. Det er muligt i computeren at ”skære bilen i skiver”, og derved få den nøjagtige deformation i et givent punkt.

3d-5 3d-6

 

Dette ses ovenstående, hvor en VW er skannet (ses til højre), og derpå er forreste travers udkåret til opmåling. Der haves således den korrekte form til såvel opmåling som til sammenstilling med modparten.

3D-skanning indgår i dokumentationer foretaget i undersøgelseshallen, mens vejforløb mv. selvsagt sker på stedet for hændelsen.