Advokater

Står du med en sag, hvor et eller flere køretøjer har været involveret i et trafikuheld? Vil du være sikker på, at de opmålinger, politiet har lavet i forlængelse af ulykken, er korrekte, og at deres teknikere har undersøgt og fortolket rigtigt? Så lad DanCrash lave en objektiv rekonstruktion af uheldet. Vi anvender selvfølgelig den seneste teknologi på området.

Når vi laver rekonstruktioner af trafikuheld, går vi blandt andet ind og beregner på selve hændelsesforløbet, hvor vi ser på, hvem der var hvor, hvornår og med hvilke hastigheder, så du står med det korrekte hændelsesforløb i en eventuel retssag.

Der er flere muligheder med DanCrash

Virker sagen ”underlig”, ”ufuldstændigt belyst” eller er der signifikante forskelle mellem anklagemyndighedens og din klients opfattelse? I de tilfælde tilbyder vi en screening af sagens tekniske detaljer, så du får klarhed omkring hændelsen.

Hvis screeningen viser tekniske uoverensstemmelser, eller hvis I ønsker at få besvaret specifikke spørgsmål, kan vi udarbejde en komplet rapport. Rapporten kan enten være en komplet objektiv analyse (en rekonstruktion) eller en påpegning af fejl og mangler i det materiale, der allerede foreligger.

Hos DanCrash arbejder vi objektivt og dokumenterer vores erklæringer – også for politi/anklagemyndighed.

Kontakt os på telefon 2917 7030, hvis du har en sag vi skal se nærmere på.