Bosch EDR (Event Data Recorder)

I takt med at nyere biler i stadig højere grad ”gemmer” data til brug for fabrikantens og værkstedernes legitime behov for fejlsøgning og garantiforpligtigelse, er interessen for adgang til disse data støt stigende med henblik på anvendelse i uheldsrekonstruktion.

Data er dog ikke udviklet og gemt til brug for dette formål og der er derfor en række forholdsregler der skal anvendes inden data kan anses for værende valide.

EDR er historisk set frivilligt installeret af flere fabrikanter. CFR Part 563 (link) specificerer kravene til tiden, nøjagtighed og de intervaller hvori data gemmes. Der er således intet krav om, at EDR skal monteres i køretøjer i hverken USA eller Europa – men er den monteret skal data også kunne downloades.

I DanCrash har vi valgt Bosch’ s CDR (Crash Data Recorder) værktøj idet data downloades ifølge aftale og i samarbejde med køretøjsfabrikanten. De data der hermed gøres tilgængelige er gemt i køretøjets ACM (Airbag Control Module). Den primære funktion vil dog altid være at registrere en kollision der er under udvikling og bestemme hvilke, om nogen, sikkerhedssystemer der skal udløses.

crash-data

Data fra ACM downloades gennem Bosch CDR værktøj der genererer en rapport i .pdf-format.

Så snart køretøjets airbagalgoritme har registreret en ”usædvanlig” hændelse, lagres disse data. Alt efter EDR versionen gemmes et antal af disse hændelser, der dog kan overskrives af nyere hændelser. Så snart en airbag udløses ”fryses” data og der kan ikke længere skrives til modulet.

Data kan udlæses gennem køretøjets diagnosestik eller direkte fra kontrolmodulet, hvis køretøjet elektriske systemer, f.eks. efter en alvorlig kollision, ikke længere virker.

Eksempel:

En Toyota påkøres bagfra på Køge Bugt motorvejen i forbindelse med vejarbejde. Måneder efter kollisionen viste det sig nødvendigt at rekonstruere hændelsen. Da billeder af skaderne på den bagfrakommende part ikke var tilgængelige blev de besluttet at downloade data

Bosch-front_new

crash-simulation_new

Vi kender nu:

-Hastighed Toyota

-Hvilke reaktioner gjorde fører af Toyota de sidste 5 sekunder inden kollision

… men også

-Hastighed Ducato

Dermed kunne rekonstruktionen gennemføres og hændelsesforløbet kan vises (link 4 film)

Lene-4 Lene-3

Lene-1 Lene-politi