Er EES en hastighed?

Vi er ved forskellige lejligheder blevet spurgt om betydningen af ”EES”. Selv om vi selv syntes, at vi forklarer det med ”den energi der medgår til blivende at deformere et køretøj”, og at den forklaring er entydig, medfører den efterfølgende benævnelse ”km/t” en del forvirring.

EES er forkortelsen for ”Energy Equivalent Speed”, altså den hastighed der er af samme værdi som deformationsenergien, ”hvor hurtigt skal jeg køre for at deformere bilen af samme omfang?”.

er_ess_en_hastighed

Energier måles i Nm2/s2.

EES fordeler sig mellem to køretøjer efter massen af køretøjerne og deformationsdybden.

Sidstnævnte kendes hvis bilerne er undersøgt ordentligt, og vil kunne findes ved rekonstruktion hvis blandt andet restitutionen i stødet kendes.

I formlen indgår ED der er et udtryk for ∑EES, ikke at forveksle med ∑E = ΣEEES + ΣEEkin.

(Se evt. Kollisionsdynamik, lavenergikollision her)

V ~ 50 km/t + EES ~ 50 km/t

Hvis køretøjet derfor rammer en mur eller tilsvarende ”hård” genstand, der ikke deformeres (ikke absorberer energi), vil EES direkte være et mål for hastigheden inden kollisionen.

I eksemplet køres der 50,5 km/t ind i en mur, og bilen opnår en EES på 48,8. Efterfølgende flyttes massemidtpunktet 0,85 meter, hvilket med a = 6,38 giver en
dv på 11,85 km/t, hvorpå Eω = EEES+EKin giver (48,82 + 11,852)1⁄2 = 50,22 km/t.

ess_50

V ~ 100 km/t + EES ~ 50 km/t

Her rammes samme mur og opnås omtrent samme EES (53 km/t), men udgangshastigheden er 100 km/t.

Skal dette eftervises med energibetragtninger skal
∑E = EEES + EKin + Eω

Massemidtpunktet flyttes 37,3 meter, hvilket giver en
dv på 78,5 km/t.

EES kendes som 53 km/t
Eω = 1⁄2 I w2, hvor I = 2254 beregnet ud fra Burgs formel:

Iz = 0,1269 x m x aksafst. x længden

Idet bilen roterer 17 grader (0,2967 rad) over 3,5 sekunder vil Eω = 1⁄2 x 2254 x (0,2968/3,5)2 ~ 29,2 km/t,
og ΣEω = EEES + EKin + Eω vil blive (532 + 78,52 + 29,22)1/2 eller 99,1 km/t.

EES indgår således i beregning af Σ og dermed i v, men udtrykker ikke selvstændigt v.

ess_100