Havarikommisionen for Vejtrafikulykker

I 2001 blev Havarikommissionen for Trafikulykker (HVU) nedsat af trafikministeren med det formål at samle ny viden om, hvordan vi forbedrer trafiksikkerhed. HVU fremlægger løbende anbefalinger til, hvordan vi kan forebygge ulykker i trafikken. De anbefalinger, HVU kommer med, er baseret på undersøgelser, som blandt andet er lavet af DanCrash.

Vores undersøgelser er baseret på traditionelt bilinspektørarbejde, hvor vi undersøger køretøjerne og hændelsesforløbet. Derefter fremlægger vi resultaterne på møder med HVU, hvor vi gennemgår ulykkerne sammen med dem.

Ud over undersøgelserne, bliver vi også brugt som eksperter, når HVU skal indhente ny viden. Vi underviser blandt andet på temadage, så alle bliver klogere på, hvordan man rekonstruerer ulykkerne i praksis.

Hos DanCrash er vi meget stolte over, at de anvender os til den slags dybdeanalyserende formål.

Læs mere om HVU på deres hjemmeside.