MADYMO®

Mathematical Dynamic Models

DanCrash anvender dele af programmet MADYMO sammen med programmet PC-Crash. Programmerne er væsensforskellige, MADYMO er udviklet af det Hollandske firma TNO, mens PC-Crash er udviklet af DSD i Østrig.

Imidlertid er der et interface i PC-Crash, der tillader umiddelbar fortolkning af en dynamisk situation, der ”sendes” til MADYMO. Begge dele forklares i SAE 1999-01-0444 ”A New Approach to Occupant Simulation Through the Coupling of PC-Crash and MADYMO”.

PC-Crash er særdeles egnet til at beregne og simulere rigide legemers bevægelser, og har dertil en ”multibody” tilknyttet, hvilket er en menneskesimulering, der med god præcision kan anvendes ved højenergi kollisioner indenfor visse begrænsninger.

MADYMO er mere kompleks, og benyttes derfor primært til forskning og udvikling af sikkerhedssystemer, hvor der er god fornuft og rentabilitet i at anvende 500 ingeniørtimer til at programmere en ny bilmodel. MADYMO ses derfor ikke ofte anvendt indenfor rekonstruktion.

Imidlertid er det nødvendigt at anvende MADYMO hvis menneskelige bevægelser og målinger skal laves, idet Multibody ikke har ”menneskelige” egenskaber, og således ”falder sammen” hvis den stilles op.

MADYMO-i-PCC-hos-DC-1_03

Ovenfor ses en MADYMO simulering og en fysisk crashtest. Det ses, at bevægelserne er med meget god overensstemmelse.

Det er således muligt at rekonstruere lavenergikollisioners indflydelse på et menneske, idet der findes mulighed for udskrift af diverse påvirkninger. DanCrash kan ikke selv anvende denne viden, der videreformidles til den lægefaglige ekspertise.

Også ved de højere hastigheder og følgende store accelerationer ses god overensstemmelse mellem simulering og faktisk test, nedenfor i en situation med sikkerhedssele og airbag.

maydo_kollision

maydo_crash

Ser vi på en almindelig lavenergi påkørselssituation kunne den se ud som ovenfor vist, hvor en motorcykel påkører en bil:

Vi kan beregne skaderne, hastighedsforskelle, kræfternes retning mv., men ikke udtale noget om påvirkningen af person(er).

maydo_crashing

Her anvendes så MADYMO, hvor fører samt sæde og nærmeste interiør er vist, mens bilen er ”fjernet” så bevægelserne kan iagttages.

maydo_linear

Samme bevægelse ses på grafen,
der viser 3 ud af 20 mulige kurver, idet

Rød = hovedet
Blå = overkroppen
Sort = underkroppen

maydo_accerlation

Her vises alene x-komprosanten til hovedets bevægelse. Det kan ses, at der skiftes mellem en bagudrettet acceleration på godt 5 g til en fremadrettet på ca. 3 g.

De der værende beregninger er ligeledes udført i MADYMO.

DanCrash kan således levere oplysninger og beregninger om de påvirkninger der sker på personen ved en given beregnet kollision. Vi kan imidlertid ikke selv beregne eller på nogen anden vis sandsynliggøre, om en person skades ved en given kollision eller i givet fald hvilke humane dele der beskadiges.