Nye faciliteter

– nye muligheder for kunderne

Nye teknologiske muligheder har skabt nye behov for undersøgelsesfaciliteter, nye måleinstrumenter og nye dokumentationsteknologier.

DanCrash har valgt at efteruddanne os til at kunne anvende især tre teknologier:

3D skanning

Vi skanner nu såvel åsteder som køretøjer, for derved at sikre og dokumentere alle detaljer indenfor +/- 2 mm.

Det betyder, at ”nye oplysninger” i en sag vil kunne efterprøves, og anvendte værdi vil kunne dokumenteres ex. i forbindelse med retssager eller anden tvist.

Udlæsning

Et stadigt større antal biler giver mulighed for at udlæse de såkaldte crash-events. De betyder blandt andet, at bilens hastigheder og bremsninger mv. på nyere biler kendes i 5 sekunder inden uheldet samt i selve kollisionen.

Crashtest – undersøgelseshal

Vores beregningsprogrammer er valide og vores dokumentation af skader og uheldsstedet sker med ca. 2 mm. s nøjagtighed. Men der kan restere tvivl om de eksterne faktorer, som beregningerne hviler på. Er deformationsenergien beregnet korrekt? Er skaden beskrevet af andre (taksator) fyldestgørende? Er en udskiftet del skiftet fordi den var ”totalt krøllet” eller blot billigere at skifte end at reparere?

I beregningerne kompenseres for disse udsving ved at beregne en tolerance, hvorfor der ikke svares mere præcist end ex. ”mellem 4,5 og 7 km/t”.

Vi har i konsekvens heraf anskaffet nødvendigt måleudstyr, så vi ved at foretage den reelt skete kollision igen, kan måle de påvirkninger, kunden ønsker.

Læs mere i de vedhæftede dokumenter eller tag en uforpligtende samtale med én af vore bilinspektører om netop jeres behov og ønsker.

 

3D skanning Bilinspektør Thomas Wind tlf. 51502009 twi@dancrash.dk

Udlæsning Bilinspektør Per Bo Hansen tlf. 51506887 pbh@dancrash.dk