Politi

DanCrash er leverandør af programmet PC-Crash, som bliver brugt til rekonstruktion af trafikuheld. Vi uddanner blandt andet politiets bilinspektører i, hvordan de kan bruge programmet, og vi rådgiver dem om, hvordan de bedst muligt kan sikre spor ved et trafikuheld.

Vi forhandler og supporterer også dokumentationsprogrammet PC-Rect, hvor du nemt og ordentligt kan sikre dokumentation fra et ulykkessted, så vejen hurtigt kan blive åbnet igen. Læs mere om PC-Rect.

Anklagemyndighed

Har du brug for at få en uvildig analyse og rekonstruktion af et trafikuheld? Er du i tvivl om, hvorvidt der er fornødent grundlag for at rejse tiltale? Så kan DanCrash levere en rekonstruktion af ulykken.

Når vi laver rekonstruktioner og analyser af trafikuheld, går vi blandt andet ind og beregner på selve hændelsesforløbet, hvor vi ser på, hvem der var hvor, hvornår og med hvilke hastigheder. På den måde ved du, om der er grundlag for at rejse tiltale i en sag på baggrund af hændelsesforløbet.

Kontakt os

Hvis du sender sagsakterne til os, får du en rapport, du kan bruge, når du skal vurdere, om du skal rejse tiltale. Hvis sagen ender i retten, fungerer vi selvfølgelig som vidne i sagen og fremlægger resultaterne fra rapporten.

Kontakt os på telefon 2917 7030, hvis du har en sag, vi skal kigge nærmere på!