Samarbejde med vejdirektoratet

Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, og deres arbejdsområder dækker blandt andet planlægning, anlæg og drift samt trafikafvikling. I forbindelse med trafikafvikling arbejder de med at sikre, at vejene bliver udnyttet optimalt; fx ved at guide trafikanterne igennem trafikken, så de kan komme nemt og sikkert frem.

Vejdirektoratet står også bag den årlige dødsulykkestatistik, som er en statistik over samtlige dødsulykker i Danmark. Statistikken bliver bl.a. lavet ud fra rapporter, DanCrash leverer. Til dødsulykkestatistikken beregner vi hastigheder på de køretøjer, der er involveret i dødsulykkerne, og vi ser på selve hændelsesforløbet og de sidste sekunder før ulykken. Med vores beregninger kan Vejdirektoratet sammen med Færdselskommissionen blive klogere på, hvordan vi i fremtiden undgår dødsulykker.

Læs mere om Vejdirektoratet på deres hjemmeside.