Begreber
Begreber

En kort forklaring på nogle af de begreber vi bruger i vores analyser og erklæringer.

KollisionsDynamik
Alle kollisioner er forskellige og omfatter en række forskellige parametre. Et køretøjs hastighed er blot et af de parametre, der indgår i dynamikken ved en kollision med et eller flere køretøjer.
EES
EES er en forkortelse for ”Energy Equivalent Speed”. Begrebet indgår i kollisionsdynamikken, da det betegner den energi, der går til at deformere - altså beskadige - et køretøj ved en kollision.
Beregning eller udlæsning?
For at udrede et hændelsesforløb kan man anvende enten beregninger, udlæsninger fra køretøjet - eller begge dele. Valget af metode afhænger af en række forskellige forhold.
Tilkobling
Der er stor usikkerhed om, hvad en trækkrog betyder for en bagendekollision. Alle kollisioner er unikke, og derfor kan trækkrogens betydning kun fastslås ved en analyse af det konkrete uheld.
Restitution i rigide elementer
Begrebet restitution handler om forholdet mellem den relative hastighed før og efter en kollision - altså hvor meget energi, der omsættes til blivende skader (deformation) på eksempelvis en bil.
Hastighed og acceleration
Hastighedsændring og accelerationspåvirkning er to væsentlige begreber, som bruges, når man skal beskrive en hændelses potentielle skadevirkning.
Kontakt os
Vil du i kontakt med os?
Klik her