VI TILBYDER
Hvad er vi bedst til

DanCrash rekonstruerer og analyserer færdselsuheld og sikrer en korrekt udredning af hændelsesforløbet. Vi leverer valid teknisk dokumentation til brug for forsikringsselskaber, advokater og anklagemyndigheder i erstatningssager og straffesager om færdselsuheld.

Egne crashtests
Crashtests kan medvirke til at fastlægge de præcise omstændigheder ved en kollision. Vi har egne faciliteter til at udføre crashtests i fuldskala og benytter også køretekniske anlæg til tests.
Udlæsning af data
Nyere biler opsamler en stor mængde data. Vi har avancerede værktøjer til at udlæse og analysere data, der kan give værdifulde oplysninger om køremåde, førerinput og selve kollisionen.
3D-scanninger
Gennem skanninger af køretøjer og uheldssteder får man præcis dokumentation af de objektive forhold ved et uheld. Vi kan udføre 3D-skanninger og anvende disse data i vores uheldsanalyser.
Beregninger og analyser
For at fastslå de nøjagtige omstændigheder ved et uheld kræves en grundig og objektiv udredning af hændelsesforløbet. Vi er specialister i at gennemføre alle nødvendige beregninger og analyser.
Test af bremseassistent
Mange nyere biler er udstyret med automatiske bremseassistenter (AEBS), men de virker ikke i alle tilfælde, som man forventer . Vi har udstyr til at teste, hvordan AEBS reagerede ved et uheld.
Udlæsning af Freeze frames
Moderne biler gemmer i tilfælde af en fejlmelding automatisk data fra alle bilens systemer - såkaldte Freeze Frames. Vi kan udlæse og analysere disse ”øjebliksbilleder” af bilens tilstand.
Kontakt os
Vil du i kontakt med os?
Klik her